จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สคป.จ.สตูล จัด "ค่ายภูมิบุตรา" รุ่นที่ 2/2560 [2017-07-19]

       วันที่ 18 กรกฎาคม  2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล  โดย นายธีรพัทธ์  รอดความทุกข์  ผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดภายใต้ชื่อกิจกรรม "ค่ายภูมิบุตรา" รุ่นที่ 2/2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ     ในกระบวนการงานคุมประพฤติ การรู้จักและเข้าใจตนเอง การป้องกันการเสพซ้ำและผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม  2560  ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  69  คน