จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คป.ลพบุรี เข้าร่วมการตรวจประเมินสถานที่เพื่อการฟื้นฟู กองบิน 2 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯ เขตอำเภอหนองม่วง [2017-07-19]