จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


สคป.จ.สตูล จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ [2017-07-17]

     วันที่ 17 กรกฎาคม  2560   นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์ ผอ.สคป.จ.สต. มอบหมายให้ นายวิรัตน์  เกษมสุข พนักงานคุมประพฤติ  ประจำกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 รับผิดชอบอำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรม      รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสตูลเป็นผู้ช่วยในการ       รับรายงานตัวและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสตูล (มัสยิดบูเก็ตบุหงา) ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล