จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12 [2017-07-14]

          พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมายให้นางสาวอัจฉรา  ทองตัน  ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมของกรมคุมประพฤติทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ในหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12  จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรม  การคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา  และพัฒนากระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการของนักบริหารในกระบวนการยุติธรรม  โดยมีนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

มอบประกาศ 1 มอบประกาศ 2
มอบประกาศ 3 มอบประกาศ 4
มอบประกาศ 5 มอบประกาศ 6
มอบประกาศ 7