จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมคณะตรวจติดตามและประเมินผล เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูฯกองทัพอากาศ กองบิน 56 [2017-07-12]