จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มผู้ถูกคุมความประพฤติ [2017-07-06]

กรมคุมประพฤติผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มผู้ถูกคุมความประพฤติ

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.30 น. พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าพบ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและศาลออกหมายจับ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมคุมประพฤติ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการดำเนินการกับผู้ถูกคุมความประพฤติที่หลบหลีกหนีหาย หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และถูกศาลออกหมายจับ นอกจากนี้ จะได้พิจารณาร่วมกันถึงการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานในการสืบสวน สอบสวน หรือการฟ้องคดี การสืบเสาะและพินิจ การดูแลควบคุมความประพฤติ และการป้องกันปราบปรามมิให้กระทำผิดซ้ำ

ทั้งนี้ การหารือดังกล่าว จะนำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมคุมประพฤติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น