จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-15 เข้าร่วมโครงการจิตอาสา บริเวณท้องสนามหลวง [2017-07-06]

          กรมคุมประพฤติโดย  สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-15 พร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมใจร่วมเป็นจิตอาสาในการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ามากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 นาฬิกา ณ บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียง  

จิตอาสาส กทม.1 จิตอาสาส กทม.2
จิตอาสาส กทม.3 จิตอาสาส กทม.4
จิตอาสาส กทม.5 จิตอาสาส กทม.6
จิตอาสาส กทม.7 จิตอาสาส กทม.8
จิตอาสาส กทม.9 จิตอาสาส กทม.10