จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤตินำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง [2017-07-06]

        กรมคุมประพฤติ  นำโดยนางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อบริการอาหาร และเครื่องดื่มแก่ประชาชน ที่เดินทางมากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียง  

จิตอาสา 1 จิตอาสา 2
จิตอาสา 3 จิตอาสา 4
จิตอาสา 5 จิตอาสา 6
จิตอาสา 7 จิตอาสา 8
จิตอาสา 9 จิตอาสา 10
จิตอาสา 11