จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ [2017-07-05]

          พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมอบนโยบาย โดยเน้นการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบแนวทางที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่ โดยมีนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์