จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.ลพบุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุม โดยให้ความเกี่ยวกับกฏวินัยจราจร และกฏหมายยาเสพติด [2017-07-04]