จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.พท จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้กระทำผิด ภายใต้ "รวมพลคนทำดี เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน โดยชุมชน" [2017-07-03]

เอกสารดาวน์โหลด :

0307601.jpg