จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเรียก “น๊อต กราบรถ” มารับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ และการทำงานบริการสังคมตามคำสั่งศาล [2017-07-03]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเรียก น๊อต กราบรถมารับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ และการทำงานบริการสังคมตามคำสั่งศาล    

 

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ  ได้เรียกนายอัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล หรือ น๊อต กราบรถอดีตพิธีกรรายการชื่อดัง จำเลยในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส มารับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติและทำงานบริการสังคมตามคำสั่งศาล  ซึ่งมีคำพิพากษาจำคุก 1 ปี แต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยต้องโทษมาก่อน จึงให้รอลงอาญา  2 ปี   โดยให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 4 ครั้ง และทำงานบริการสังคม จำนวน 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 1 ปี *อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงการคุมประพฤติของน๊อต ว่า การคุมประพฤติเป็นการให้โอกาสผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษจำคุกแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนด และด้วยอำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ระบุว่า พนักงานคุมประพฤติสามารถจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมได้ตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากฐานความผิด เงื่อนไขหรือคำสั่งศาล รวมทั้งพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เจ้าพนักงานคุมประพฤติได้ออกแบบการบริการสังคมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรายนี้ปฏิบัติ ด้วยการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สังคมลดการใช้ความรุนแรงเมื่อเผชิญปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากปัญหาการจราจร การควบคุมอารมณ์ และการให้อภัย โดยอาจให้พูดสอดแทรกในรายการของตนเท่าที่ทำได้ หรือให้มาบรรยายประสบการณ์จริงเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆที่กรมจะกำหนดให้ต่อไป อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกวันนี้สังคมและผู้เกี่ยวข้องยังมีความเข้าใจระบบงานคุมประพฤติน้อย คิดว่าแม้ศาลจะสั่งจำคุก แต่โทษจำนั้นให้รอ และให้มารายงานตัวกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติปีละสามสี่ครั้งก็จบ ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วผู้ถูกคุมความประพฤติเปรียบเสมือนผู้ถูกภาคทัณฑ์ และคาดโทษเอาไว้ เนื่องจากได้กระทำผิดกฎหมายมีโทษถึงขั้นจำคุก เพียงแต่ศาลเมตตาและให้โอกาส ดังนั้น คนเหล่านี้จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม  ไม่ก้าวผิดคิดพลาดอีก เจ้าพนักงานคุมประพฤติจะคอยควบคุมสอดส่องดูแล หากมีการผิดเงื่อนไข ก็จะรายงานศาลทันที อันอาจจะเป็นผลให้ได้รับโทษหนักขึ้น