จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติพัฒนาระบบการดูแลผู้กระทำผิดบนฐานชุมชนเพื่อคนเป็นสุข [2017-06-30]

กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จัดการสัมมนา “เพื่อชุมชน เพื่อคนเป็นสุข” ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้กระทำผิดบนฐานชุมชนเพื่อคนเป็นสุข โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นางสาวญาดา มนทมาส ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการในพื้นที่ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางพรประภา แกล้วกล้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน เข้าร่วมสัมมนาและติดตามการดำเนินงานในฐานะผู้บริหารโครงการฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

                สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและต่อยอดระบบการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของกลไกในชุมชนท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์ สำหรับใช้ในการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชนด้วยกระบวนการสร้างครอบครัวเข้มแข็งและสร้างพื้นที่ต้นแบบ การทำงานด้วยระบบการดูแลผู้กระทำผิดบนฐานชุมชน เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ โดยมีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่นำร่อง