จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5/ 2560 [2017-06-30]

          พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่5 / 2560 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
          ในที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าของการจัดซื้อเครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์  ความคืบหน้าร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด  การติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติด้วยระบบสารสนเทศ  การปรับโครงการสร้างสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-15 และการใช้พื้นที่ศูนย์ราชการเป็นที่ทำงานของกรมคุมประพฤติในปี 2563

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน 1 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน 2
ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน 3 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน 4
ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน 5 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน 6