จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตาม พ ร บ.ฟื้นฟูฯ 2545 [2017-06-27]

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตาม พ ร บ.ฟื้นฟูฯ 2545

     วันนี้ ( 27 มิถุนายน 2560 ) เวลา 13.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 2/ 2560 ซึ่งมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและผู้แทนจากหน่วยงานภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม     ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

 

       ในการประชุมมีการพิจารณาการติดตามผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วย