จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงในตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว [2017-06-21]

นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับพลตรีสุชาติ สุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหารและคณะ ในการตรวจเยี่ยมผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี และกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่เข้ารับการฝึกทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ระหว่างวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

ศูนย์ฟื้นฟู 1 ศูนย์ฟื้นฟู 2
ศูนย์ฟื้นฟู 3 ศูนย์ฟื้นฟู 4
ศูนย์ฟื้นฟู 5