จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี [2017-06-21]

ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 กรมคุมประพฤติ นำโดย นางสาวอัจฉรา ทองตัน ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและร่วมพูดคุยข้อปัญหา พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานคุมประพฤติ อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมีนายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี