จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นร่างแบบประเมินและเก็บข้อมูลวิจัย [2017-06-21]

วันนี้ (21 มิถุนายน 2560) นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาต้นร่างแบบประเมินและเก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงปัญหาและความต้องการของผู้กระทำผิดเพื่อจำแนกผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีพนักงานคุมประพฤติเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติหน่วยวิจัยได้รับทราบแนวทางในการดำเนินงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่างแบบประเมิน รวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยพัฒนาแบบประเมินและนำความรู้ ทักษะไปดำเนินการเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องต่อไป