จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2560 [2017-06-20]

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2560

                วันนี้ (20 มิถุนายน 2560)   กรมคุมประพฤติ จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2560 โดยมีนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุม และมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร ในที่ประชุมมีการพิจารณากิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรักและมีความผูกพันต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนพัฒนาให้บุคลากรในองค์กร เกิดความรักและมีความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2560