จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สนง.คป.จ.สงขลา ร่วมพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 [2017-06-20]