จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ [2017-06-15]

             พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับนายวิศิษฏ์  วิศิษฎ์สรอรรถ เนื่องในโอกาสที่ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ  ห้องปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

แสดงความยินดีปลัดคนใหม่ 1 แสดงความยินดีปลัดคนใหม่ 2
แสดงความยินดีปลัดคนใหม่ 3