จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สนง.คป.จ.สงขลา รับฟังคำชี้แจงและคำแนะนำการจัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” [2017-06-12]