จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤตินำผู้แทนกรมบัญชีกลางศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ [2017-06-12]

กรมคุมประพฤตินำผู้แทนกรมบัญชีกลางศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

 

          กรมคุมประพฤติ โดยนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะ ประกอบด้วย นายมณฑล แก้วเก่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ นายพนยต์ สินธุนาวา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำผู้แทนกรมบัญชีกลางศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 เพื่อนำข้อมูลประกอบการวิเคราะห์กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดนมีนายอภิฑูรย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

ศึกษาดูงาน 1 ศึกษาดูงาน 2
ศึกษาดูงาน 3