จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินประกันตัว [2017-06-08]

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินประกันตัว

วันนี้ ( 8 มิถุนายน 2560 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินประกันตัว  โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

ในการประชุมมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินกาเกี่ยวกับเงินประกันตัวตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รวมทั้งศึกษาแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานต่างๆที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเงินประกันด้วย