จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติบูรณาการรวมพลังสร้างอาชีพ [2017-06-07]

กรมคุมประพฤติบูรณาการรวมพลังสร้างอาชีพ

วันนี้ (7 มิถุนายน 2560) เวลา 9.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการ บูรณาการรวมพลังสร้างอาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ปรับตัวเข้าสู่ระบบการทำงาน การใช้ชีวิตในสังคม และมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเอง เป็นการสร้างคุณค่าในตัวเองและสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว อันนำไปสู่การคืนคนดีสู่สังคมต่อไป ณ วัดโคนอนบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีพระครูวินัยธร รุ่งฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโคนอน ผู้แทนจากหน่วยงานภาคี เจ้าหน้าที่ และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวนกว่า 90 คนเข้าร่วมพิธีฯ

นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า โครงการ บูรณาการรวมพลังสร้างอาชีพเป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ มีทักษะในด้านการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงาน ถือเป็นโอกาสที่ดีต่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

 

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกันจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ ประกอบด้วย การก่ออิฐฉาบปูน การปูกระเบื้อง และการทาสีอาคาร จำนวน 18 ชั่วโมง ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอาชีพดังกล่าว จะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานในอนาคต