จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ และบรรยายความรู้เรื่อง "หลักธรรมในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด" [2017-06-05]