จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง [2017-06-02]

              นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางมีความรู้ ความเข้าใจและเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง กรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4

 

                ซึ่งการอรบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น การชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง กรมคุมประพฤติ  การบรรยายเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   การบรรยายเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการบรรยายเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งคาดว่าหลังจบการอบรมแล้วจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือนนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หลักสูตรประเมิน 1 หลักสูตรประเมิน 2
หลักสูตรประเมิน 3 หลักสูตรประเมิน 4
หลักสูตรประเมิน 5 หลักสูตรประเมิน 6
หลักสูตรประเมิน 7  
เอกสารดาวน์โหลด :

DSC_0194.JPG