จำนวนผู้เข้าชม : 107

   


ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติและระบบ บสต. ครั้งที่ 3/2560 [2017-05-29]

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติและระบบ บสต. ครั้งที่ 3/2560

นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติและ ระบบ บสต. ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

 การประชุมในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ซึ่งมีการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูล ได้แก่ การรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน รายการฐานข้อมูลเรื่องสถานที่ไม่ตรงกัน รายการส่งงานซ้ำซ้อน ข้อมูลไม่ลงในฐานข้อมูลของ บสต. รวมทั้งหารือแนวทางการบันทึกข้อมูลเคสค้างเก่า ปี พ.ศ.2557-2559 ของกรมคุมประพฤติด้วย