จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


การประชุมเพื่อทบทวนโครงสร้างของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6-15 [2017-05-29]

             นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนโครงสร้างของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6-15 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประชุมปิดสำนักงาน 1 ประชุมปิดสำนักงาน 2
ประชุมปิดสำนักงาน 3 ประชุมปิดสำนักงาน 4