จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ [2017-05-25]

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ

 

          นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อพิจารณาประเด็นการสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานสำคัญด้านกระบวนการยุติธรรมของส่วนราชการในสังกัด อาทิ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร