จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 4/ 2560 [2017-05-25]

ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 4/ 2560

           พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 4/ 2560 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

            ในที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของโครงการเครื่องมือติดตามตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 การปรับปรุงค่านิยมองค์การ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมคุมประพฤติประจำปี พ.ศ.2560 เป็นต้น