จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับข้าราชการ [2017-05-25]

กรมคุมประพฤติเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับข้าราชการ

กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ซึ่งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามลำดับและตำแหน่งต่างๆได้มารายงาน  โดยมีพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายประสาน มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ร่วมให้คำแนะนำตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร