จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [2017-05-24]

       นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สนง.ป.ป.ส.) กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมทั้งมอบนโยบายและประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ภาคกลาง ทั้งนี้ทางกรมคุมประพฤติได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี