จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม [2017-05-24]

กรมคุมประพฤติร่วมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร