จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คป.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์แทนใจถวายพ่อหลวง" [2017-05-22]

สำนักงานคุมประพฤติลพบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์แทนใจถวายพ่อหลวง"