จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.ลพบุรี ประชุมประสานความร่วมมือ กับนายอำเภอบ้านหมี่ และฝ่ายปกครองเพื่อติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ผิดเงื่อนไขในเขตอำเภอบ้านหมี่ [2017-05-22]

สำนักงานคุมประพฤติลพบุรี เข้าร่วมประชุมกับนายอำเภอบ้านหมี่ และฝ่ายปกครอง เพื่อประสานขอความร่วมมือในการติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ผิดเงื่อนไขในเขตอำเภอบ้านหมี่