จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คป.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการประสานพลัง อสค.และ อสม.สู่ผู้ถูกคุมประพฤติลดปัจจัยเสี่ยง [2017-05-22]