จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป. ลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันธรรมสวนะ [2017-05-19]