จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม [2017-05-19]

           นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานยุติธรรมสู่ประชาชน  โดยมีนายธวัชชัย  ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้แทนที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ กำหนดทิศทางการดำเนิงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การเรียนรุ้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุมประชาสัมพันธ์ 1 ประชุมประชาสัมพันธ์ 2
ประชุมประชาสัมพันธ์ 3