จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ร่วมประชุมผู้นำชุมชนอ.จะนะ จ.สงขลา []

 

  

วันที่ 18 พ.ค.60 นายธีรเดช แสงจันทร์ ผอ.สคป.จ.สข(สาขานาทวี)เข้าร่วมพบปะดื่มน้ำชายามเช้าและร่ว