จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิด โครงการอบรมความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติ กทม.2 [2017-05-15]

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ ตามโครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยายรวม ๑๐๒๐๑ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติได้ให้โอวาทแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในการปฏิบัติตนตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ, ภารกิจ ๔ ก. ให้ข้อคิดในการที่ได้รับโอกาสในการรอการลงโทษ และคุมความประพฤติ ซึ่งโชคดีกว่าการที่ต้องเข้าไปรับโทษในเรือนจำ หรือได้รับความสูญเสียจากการเมาแล้วขับ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จากนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ท่านอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามโครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ ด้วยดี  มาโดยตลอด ต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษ โดยท่านอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และอบรมความรู้ เรื่องเหยื่อ ผลกระทบจากการเมาแล้วขับมีนายเจษฎา แย้มสบาย ผู้แทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักรู้ ในโทษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ มีผู้ถูกคุมความประพฤติความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา ซึ่งครบกำหนดรายงานตัวครั้งที่ ๒ เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น ๒๑๗ คน