จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สนง.คป.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จจริงเพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2017-05-15]