จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน [2017-05-05]

กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จัดโครงการ “ดอกไม้แห่งความสำนึก เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน” ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 9,999 ดอก เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า หลังจากสำนักพระราชวัง มีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 รวมถึงประกาศให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี อาสาสมัครคุมประพฤติ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตลอดจนประชาชนที่มีจิตอาสาในจังหวัดปทุมธานี กว่า 80 คน จึงพร้อมใจกันจัดโครงการ “ดอกไม้แห่งความสำนึก เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ จนกว่าจะสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครบจำนวน 9,999 ดอก เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถฝึกทำดอกไม้จันทน์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th และเว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์กทม. www.prbangkok.com