จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย [2017-05-05]

          พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย เพื่อมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งรับฟังผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย