จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้ บรรยายธรรมเรื่อง "หลักธรรมในการดำเนินชีวิต" [2017-05-01]