จำนวนผู้เข้าชม : 72

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมอบรมความรู้ บรรยายธรรมเรื่อง "หลักธรรมในการดำเนินชีวิต" [2017-05-01]