จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2560 [2017-04-20]

ประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่   3 / 2560

 

พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2560 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในการประชุมมีการพิจารณาปรับปรุงค่านิยมขององค์กร  แนวการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักกรมคุมประพฤติให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของโครงการเครื่องมือติดตามตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความคืบหน้าการจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 อีกด้วย