จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันธรรมสวนะ [2017-04-19]