จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดหนัก “ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [2017-04-19]

วันนี้ (19 เมษายน 2560) พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมกับ นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดแถลงข่าว คุมประพฤติจัดหนัก   ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมเพชรพิมาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ     ชั้น 7 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

                พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์    มีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 3,690 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 390 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,808 ราย ซึ่งมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 120 แห่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 5,173 คดี แบ่งเป็น

- ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 4,856 คดี

- ขับเสพ จำนวน 278 คดี

- ขับรถประมาท (ตามประมวลกฎหมายอาญา) จำนวน 39 คดี

และจังหวัดที่มีสถิติคดีสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม จำนวน       402 คดี สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 287 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 285 คดี

สำหรับมาตรการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งศาลของกรมคุมประพฤติ ซึ่งมีการส่งผู้กระทำผิดในคดี   ขับรถขณะเมาสุรา ทำงานบริการสังคมในสถานพยาบาล รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการกระตุ้นจิตสำนึกและรับทราบถึงความสูญเสียต่างๆ โดยการพาผู้กระทำผิดไปเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากอุบัติเหตุทางถนน    ทั้งในส่วนของห้องฉุกเฉินและห้องดับจิต รวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสภาพของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติมีมาตรการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติทุกกลุ่ม ทุกฐานความผิด ซึ่งคาดว่า จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 รวมทั้งมาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มาตรการ ประสานจับกุมซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ผิดเงื่อนไข เพื่อให้ผู้กระทำผิดตระหนักว่า ไม่มีเรา ท่านเข้าคุก” 

                นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมียอดผู้มาปฏิบัติหน้าที่บริการสังคมในโรงพยาบาล จำนวน 2,314 ราย โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและทำงานบริการสังคม อาทิ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย และห้องดับจิต เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะพิจารณาตามศักยภาพ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถพื้นฐานเดิม และเพศ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล

 

ทั้งนี้ ทุกมาตรการของกรมคุมประพฤติ ล้วนมุ่งหวังเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกแก่ผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา ขับรถประมาท และคดีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 รับทราบถึงความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งในช่วงเทศกาลต่างๆ และช่วงเวลาปกติด้วย

แถลงข่าวช่วงสงกรานต์ 1 แถลงข่าวช่วงสงกรานต์ 2
แถลงข่าวช่วงสงกรานต์ 3 แถลงข่าวช่วงสงกรานต์ 4
แถลงข่าวช่วงสงกรานต์ 5 แถลงข่าวช่วงสงกรานต์ 6
แถลงข่าวช่วงสงกรานต์ 4 แถลงข่าวช่วงสงกรานต์ 8
แถลงข่าวช่วงสงกรานต์ 9 แถลงข่าวช่วงสงกรานต์ 10
แถลงข่าวช่วงสงกรานต์ 11