จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สคป.ยโสธร จัดกิจกรรมอ่านคำวินิจฉัยและประฐมนิเทศน์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2017-04-19]