จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 17 ปี [2017-04-10]

          กรมคุมประพฤติ นำโดย นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบแจกันดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบ 17 ปี โดยมีพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร